Van aanmelding naar rust in financiën

Werkwijze

Werkwijze in het kort

 • kosteloos intakegesprek bij u thuis
 • uitleg over bewindvoering 
 • vervolggesprek
 • verzoekschrift
 • plan van aanpak 
 • zitting rechtbank 
 • kosten €79,00 
 • beschikking
 • overhandiging administratie
 • aanschrijven instanties
 • rekeningen worden geopend
 • budgetplan
 • schulden in kaart brengen
 • boedelbeschrijving
 • maandelijks mutatieoverzicht
 • aanmelding

Intakegesprek

Nadat u zich heeft aangemeld bij Wever Bewindvoering, zal er contact met u opgenomen worden voor het maken van een afspraak voor het intakegesprek bij u thuis. Tijdens het intakegesprek zal de bewindvoerder u duidelijk uitleggen wat bewindvoering is en wordt bekeken of bewindvoering de juiste oplossing voor u is. Aan dit gesprek zitten geen kosten verbonden. 

Vervolggesprek

Als wij besluiten samen verder te gaan, wordt tijdens een vervolggesprek het verzoekschrift voor de rechtbank ingevuld en worden de onderlinge afspraken vastgelegd in een plan van aanpak.

Zitting bij de rechtbank

Nadat de rechtbank uw verzoek om bewindvoering heeft ontvangen, zal er een zittingsdatum worden gepland en wordt u hiervoor uitgenodigd. U heeft hiervoor geen advocaat nodig. De bewindvoerder zal bij deze zitting ook aanwezig zijn. Voor deze procedure bent u griffierecht van € 79,00 verschuldigd aan de rechtbank. U dient dit bedrag  vóór de zitting te betalen, anders kan de zitting niet doorgaan.

Uitvoering bewind

Nadat de rechter uw goederen onder bewind heeft gesteld en Wever Bewindvoering benoemd is tot uw bewindvoerder, wordt de beschikking hierover naar de bewindvoerder opgestuurd. Nadat u uw administratie aan de bewindvoerder overhandigd heeft, kan de bewindvoerder beginnen met de uitvoering van het bewind:

 • Alle financiële instellingen die voor u van belang zijn, zullen worden aangeschreven en in kennis worden gesteld van het bewind.
 • Er zal een beheerrekening/betaalrekening en een leefrekening worden geopend (en indien van toepassing een spaarrekening).
 • Het budget (inkomsten en uitgaven) zal in kaart gebracht worden en worden vastgelegd in het budgetplan. De hoogte van het leefgeld wordt bepaald en ook in het budgetplan vastgelegd.
 • Er wordt bekeken welke schulden er zijn en er zal een boedelbeschrijving worden opgemaakt. Deze wordt opgestuurd naar de rechtbank.
 • U krijgt maandelijks een mutatieoverzicht toegestuurd van alle inkomsten en uitgaven.

Aanmelding

U kunt zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 06 245 111 90 of via het contactformulier op deze website. Het intakeformulier zal dan naar u worden verzonden per post of per e-mail. U kunt het intakeformulier ook downloaden bij de formulieren

Bewindvoerder Janet Wever

Aanmelden voor bewindvoering?

Neem contact op met bewindvoerder Janet Wever voor een kosteloos intakegesprek.

06 245 111 90contactformulier