Staat uw vraag er tussen?

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een lijst met de meest gestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat uw vraag er niet tussen? Vul dan het contactformulier in en Wever Bewindvoering zal uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

Hoe meld ik me aan voor bewindvoering?

U kunt zich telefonisch aanmelden via telefoonnummer 06 245 111 90 of via het contactformulier op deze website. Het intakeformulier zal dan naar u worden verzonden per post of per e-mail.

Kan ik een andere bewindvoerder krijgen?

Ja, hiervoor kunt u een verzoek indienen bij de rechter. U moet echter wel goede redenen hiervoor hebben. Ook de bewindvoerder kan dit verzoek indienen wanneer de bewindvoerder het bewind niet meer wil of kan uitvoeren.

Valt het doen van de belastingaangifte ook onder de taken van de bewindvoerder?

Ja, de bewindvoerder verzorgt ook de belastingaangifte voor de cliënt. Het gaat dan om een vereenvoudigde aangifte van Box 1. Om de aangifte door de bewindvoerder te laten doen, is het belangrijk dat u de jaaropgaven naar de bewindvoerder opstuurt.

Waar vindt het intakegesprek plaats?

Het intakegesprek en het vervolggesprek zullen plaats vinden bij u thuis.

Wanneer eindigt bewindvoering?

Bewindvoering kan worden beëindigd door het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Als de oorzaak voor de bewindvoering niet meer bestaat, zal de rechter het bewind opheffen. Maar als u nog niet in staat bent om uw eigen financiën goed te regelen, zal de rechter het verzoek niet goedkeuren.
Bewindvoering wordt ook opgeheven wanneer de periode verstreken is waarvoor het bewind is uitgesproken, bij uw overlijden of wanneer het bewind overgaat in curatele. Curatele is voor mensen die naast hun financiële zaken ook hun persoonlijke zaken zelf niet goed kunnen regelen.

Wat is bewindvoering / beschermingsbewind?

Wanneer u zelf niet in staat bent uw financiële zaken goed te regelen, kan een bewindvoerder dit voor u gaan doen. Bewindvoering kan bij de rechtbank worden aangevraagd via een verzoekschrift. Wanneer de rechter uw goederen onder bewind heeft gesteld, benoemt hij een bewindvoerder die vanaf dat moment uw financiën gaat beheren. De bedoeling van bewindvoering is het beschermen van u tegen anderen, maar ook tegen uzelf. Bewindvoering is hetzelfde als beschermingsbewind.

Wat is het verschil tussen beschermingsbewind en WSNP bewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn hun financiële belangen te behartigen.
De WSNP, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, is er voor het saneren van uw schulden. Wanneer u toegelaten wordt tot deze regeling wordt er een WSNP bewindvoerder aangesteld. Deze moet controleren of u uw best doet om zo veel mogelijk schulden af te lossen en geen nieuwe schulden maakt.
Kort gezegd kan er gesteld worden dat de beschermingsbewindvoerder aan uw kant staat en dat de WSNP bewindvoerder tussen u en de schuldeisers in staat.
Beschermingsbewind en WSNP bewind kunnen ook tegelijkertijd aan de orde zijn. Door het beschermingsbewind kan succesvol worden voldaan aan de verplichtingen tijdens het WSNP bewind.

Wat is het verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer (inkomensbeheer)?

Bij budgetbeheer worden uw financiën door iemand anders beheerd dan door uzelf, net als bij bewindvoering. Vaak wordt budgetbeheer ingezet als voorwaarde bij schuldhulpverlening om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan. Het grootste verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer is dat bewindvoering door de rechter wordt toegewezen en budgetbeheer kan vrijwillig worden aangevraagd.

Wat is het verschil tussen curatele, bewind en mentorschap?

Bewind is er voor mensen die hun financiële zaken zelf niet kunnen regelen. Als deze mensen naast hun financiële zaken ook hun persoonlijke zaken zelf niet goed kunnen regelen, kunnen ze onder curatele worden gesteld. Mentorschap is bedoeld voor mensen die zelf hun persoonlijke zaken niet kunnen regelen.  Door de rechter wordt dan een mentor aangesteld die beslissingen neemt over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van deze mensen.

Wat kunt u van de bewindvoerder verwachten?

De bewindvoerder moet er alles aan doen, zodat uw financiële zaken zo goed mogelijk geregeld zijn. Voor een opsomming zie een aantal taken van de bewindvoerder.

Wat valt buiten de taken van de bewindvoerder?

Er zijn een aantal zaken die de bewindvoerder niet voor u kan/mag regelen. Zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een identiteitskaart/paspoort of het zoeken van woonruimte of een baan.

Wat verwacht de bewindvoerder van u ?

Wanneer uw goederen onder bewind zijn gesteld, moet u alle financiële post naar de bewindvoerder doorsturen. Anders heeft de deurwaarder niet de beschikking over alle administratie, welke nodig is om goede beslissingen te maken over uw financiële zaken. Daarnaast moet u alle wijzigingen in uw financiële of uw persoonlijke situatie aan de bewindvoerder melden.

Worden mijn schulden opgelost door bewindvoering?

Nee, bewindvoering is geen schuldsanering. Wanneer u problematische schulden heeft, kan de schuldhulpverlening proberen een oplossing voor uw schulden te vinden via een minnelijk traject (schuldsanering of schuldbemiddeling) of een wettelijk traject (WSNP).

Wordt de bewindvoerder gecontroleerd?

Ja, de bewindvoerder moet elk jaar verantwoording afleggen aan de rechtbank door middel van een Rekening & Verantwoording. Hierin staat beschreven wat de bewindvoerder het afgelopen jaar heeft gedaan. Daarnaast wordt het werk van de bewindvoerder jaarlijks gecontroleerd door een accountant.

Bewindvoerder Janet Wever

Aanmelden voor bewindvoering?

Neem contact op met bewindvoerder Janet Wever voor een kosteloos intakegesprek.

06 245 111 90contactformulier